Ekeberg Olje

Litt om anlegget på Sjursøya
Oslo har vært en meget stor olje port for generasjoner.
Det er også lager for 40% av Norges drivstoff, som blir losset fra store tankbåter og inn til fuel-lageret .

Hver dag kommer 2 tog av 300meter lange, som transporterer jet-fuel til Oslo Lufthavn Gardermoen, hvor alle fly med avgang samme dag får sitt drivstoff fra.

Oljeporten driftes i et samarbeid mellom 4 oljeselskap.
Statoil ASA, ST1 Norge AS, UNO-X Energi As og Esso Norge.

Sisterne Drift DA (Tidligere kjent som Ekeberg Oil Storage DA) er operatøren på anlegget og besørger den daglige driften.

Prosjekt Sjursøya, Ekeberg Oil.
Prosjektet er et samarbeid mellom 3 underentreprenører, hvor Wirecut Nordic har stått ansvarlig for uttak av gammelt fuel system.

Dette innebærer wiresaging av stålrør fra ø100, opp til ø600 a flere kilometer.

Vi har også vært med på deler av fornyingen, i form av fundamentering for total ny opplagring til rør, rørgater og ventiler.

Kjerneboring har også vært en stor del av arbeidet, dette for plass til nye opplager, rør og generell tilkomst for senere service på anlegget.

For oss, har dette vært et forholdsvis langt prosjekt, som har gått over en periode på ca. 1 år.

Det tilfaller også flere arbeidsoppgaver underveis i prosjektet, grunnet våre konkurransedyktige priser som gjenspeiler seg i vår effektivitet, kompetanse samt brede spekter

2015-07-21 17.05.51_small
2015-08-07 16.35.15_small
2015-08-07 16.34.59_small
2015-07-22 17.15.25-1_small

No Comments Yet.

Leave a comment