Boring

Vi utfører de fleste typer boring, topphammer, DTH og kjerneboring. Har du et prosjekt hvor du trenger boring så ta kontakt med oss. Vi har dyktige og selvgående arbeidere som er løsningsorientert.

 

KJERNEBORING

Kjerneboring i betong benyttes ofte ved rehabilitering av eldre bygg, for nye føringsveier av tekniske instalasjoner. Vi har utstyr for å utføre kjerneboring i betong og fjell. Tradisjonell boring med kjernebormaskiner utførers fra 20mm og opp til 1000mm med tykkelser opp mot flere meter. Når vi går over på større dimensjoner benytter vi en sirkulær wiresag. Denne har kapasitet å sage sirkuløre hull opp mot 5000mm (5 meter) og tykkelser på flere meter.

DTH BORING

Denne metoden benyttes ved broing i fjell for jordspyd, wiresaging og førings strøm eller VA. Vi besitter 2 mskiner som kan bore fra 89 - 200mm, ene maskinen er mobil mens den andre er montert på gravemaskin. Den mobile er lett å ta med seg på trange plasser og er effektiv for boring til jordspyd eller wiresaging. Mens den gravemaskin monterte trenger noe mere plass er denne effektiv å rigge og egner seg godt med mange små hull.

I DTH boring, roterer borestrengen mens borehammeren slår kontinuerlig ned inn i fjellet. Inne i hammeren, er det et stempel drevet av komprimert luft som gir borret sin slagkraft. Dette kombinert med den roterende bevegelse, betyr at steinen er knust på en meget effektiv måte.

TOPPHAMMER

Topphammerboring benyttes hvor man ønsker små hull boret effektivt i fjell. Vi har flere typer maskiner etter ulike behov. Håndholdte maskiner benyttes på trange steder, hvor man skal bore for hydraulisk kiling av fjell. Liten maskin montert rigg som er montert på rivningsrobot. Denne for effektivt bore på trange steder samt et bedre arbeidsmiljø.

Vi besitter også en borerigg med to tårn. Et kombinasjonstårn for Drill & Splitt og et tårn for topphammer boring.

Comments are closed.