Riving

Wirecut utfører det meste innen riving. Vi besitter et bredt spekter av maskiner og utstyr, for å kunne rive hele eller deler av konstruksjoner på en effektiv måte. Dette sammen med at vi håndterer avfallet selv gjør at vi kan være fleksible og effektive. Vi har stort fokus på miljø. Og jobber for å skåne omgivelsen rundt oss mens vi arbeider.

 

Manuell riving

Vi har dyktige og effektive ansatte som river å fjerner avfall raskt og effektivt. Ved manuell rivning utføres arbeidene uten bruk av tyngre utstyr. Dette utføres ofte inne i eksisterende konstruksjoner, som må saneres eller hvor tyngre utstyr ikke kommer til.

Robot riving

Ved bruk av roboter vil vi kunne rive lette og tyngre konstruksjoner på trange plasser.  Da man ikke kommer til med større maskiner. Vi besitter flere rivnings roboter i forskjellige størrelser. Maskinen er elektriske og kan benyttes innvendig.

Maskin riving

Wirecut har 3 egne gravemaskiner for rivning. Maskinene benyttes også til jobber hvor vi driver med fjerning av fjell. Våre maskiner er utstyrt med det som trengs, for kunne rive store og små konstruksjoner. Med fokus på gjenbruk og resirkulering vil vi kunne påvirke miljø, til det bedre.

Sanering

Vi utfører sanering av bygg og konstruksjoner. Våre ansatte er kurset og har lang erfaring, spesielt med asbest. Vi leverer alt avfall til godkjent mottak. Wirecut er godkjent for å rive asbest av arbeidstilsynet. Link til arbeidstilsynets register finner du her.

Kartlegging og prøver av avfall og masser gjøres også, gjerne fortløpende mens arbeidet pågår.

Riving av bruRiving broRivingRivingRiving rivningsrobotRiving mobilkranRivingSaneringRivingRivingRiving

Comments are closed.