Offshore Løsninger

Undervanns betongskjæring og boring, overflate modifikasjoner, rigg fjerning - vi tilbyr alt innenfor offshore arbeid.

Dette er ett marked Wirecut Nordic ser stor fremtid i. Vi jobber hardt og tilpasser fleksible løsninger for offshore operasjoner. Vi gir våre kunder meget gode løsninger for wiresaging i bunnslammet og skvalpesonen, deling av platformer, overflate modifikasjoner og ROV wiresaging. Vi har sterke partnere i utvikling av utstyr for dette formål.

Wirecut Nordic har høyt fokus på markedet og investerer tungt i utvikling og av nye og innovative løsninger. All saging kan utføres vått eller tørt, kaldt eller varmt. Vi skreddersyr alle våre løsninger for å tilpasse formålet. Ta kontakt hvis du trenger mer informasjon eller har et prosjekt du vil ha hjelp med.

Comments are closed.