Prosjekter

Våre prosjekter innen wiresaging

 • Wiresaging Kråkerøy

  Wiresaging for tilpassing og utvidelse av tomt, for senere oppstilling av hus. Vertikal snittet på bilde er ca. 80 m².

  les mer
 • Rudskogen Motorpark

  Her har vi utført wiresaging og fundamentering for deres nye storskjerm på 12x4 meter. Wiresaget 2 rette flater på totalt 80m² i fjell, som fundamenteringen ble forankret til, sammen med stålopplager. Vi kjerneboret hull på skrå fra platen ned til…

  les mer
 • Riksdagen Stockholm

  Prosjektet innebefattet klargjøring for utbytte av hoved vannrør til Gamla stan. Wiresaging på kai-side (avbildet), ble gjennomført i seksjoner hvor betongvegg ble wiresaget til elementer, som så ble løftet vekk og deponert. All wiresaging i dette prosjektet, ble gjennomført med…

  les mer
 • Prosjekt Nydalen T-bane Stasjon

  Nydalen har vi hatt en større wiresagings jobb, for Veidekke Anlegg. Prosjektet omfattet utbygging av Nydalen T-bane Stasjon, for økt kapasitet. Wiresaging og transport av eliminerte masser, var for oss i Wirecut Nordic, største delen av utbyggingen på Nydalen. Der…

  les mer
 • Fjerning av Norsenga Bru Kongsvinger

  Hensikten med prosjektet var å øke kapasitet da broen var for smal og hadde begrenset bæreevne, samt det var et manglende tilbud om gang og sykkelsti. Vår del i prosjektet var selve rivningen av broen. Gulv-sag ble brukt for å…

  les mer
 • Ekeberg Olje

  Litt om anlegget på Sjursøya Oslo har vært en meget stor olje port for generasjoner. Det er også lager for 40% av Norges drivstoff, som blir losset fra store tankbåter og inn til fuel-lageret . Hver dag kommer 2 tog…

  les mer
 • Wiresaging av garasjegulv

  I dette tilfellet har vi kuttet direkte gjennom en bakketopp på to steder, deretter kuttet vi bunner og sider. Så sprenges de fra hverandre i en høyde slik at avfallet kan fjernes, og som et resultat ble ferdigproduktet et polert…

  les mer
 • Wiresaging av hyttetomt Skjæløy

  For dette prosjektet trengte vi å sage bort deler av en bakketopp for å gjøre plass til et anneks. Det var ingen mulighet for å heise det nødvendige utstyret på plass, så en henger ble laget og sagen ble montert…

  les mer
 • Wiresaging av en industriell innendørs vannbasseng

  I dette tilfellet ble et hull boret 8-10 meter ned i grunnen. På grunn av dette hadde vi muligheten til å sette inn et "blind-cut" system for å sage 6 meter rett ned i bakken. Etter at alle fire sidene…

  les mer
 • Demontering av kabeltrommel fundament

  I dette prosjektet demonterte vi et stort kabeltrommel fundament. Fundamentet roterte av seg selv, for å samle inn kabelen og vikle den rundt trommelen.

  les mer
 • Wiresaging av bru, Gardermoen

  I dette prosjektet ble vi leid inn for å kutte mindre deler av brua og å forberede strukturen for senere utvidelser utført av en annen entreprenør. Broen ble ytterligere utvidet, og etter trafikken ble omdirigert ble de resterende delene av…

  les mer