Fjerning av Norsenga Bru Kongsvinger

Hensikten med prosjektet var å øke kapasitet da broen var for smal og hadde begrenset bæreevne, samt det var et manglende tilbud om gang og sykkelsti.

Vår del i prosjektet var selve rivningen av broen.

Gulv-sag ble brukt for å dele broen i løftbare elementer.

Skjærebrenning av langsgående ståldragere for frigjøring av utsagde elementer.

Kjerneboring ble utført i forbindelse med innfesting av løfteskrev på utsagede elementer.


IMG_1547_small
IMG_1550_small

No Comments Yet.

Leave a comment