Roy startet selskapet betongsaging AS i 2007 etter å ha solgt sine aksjer i en hans tidligere selskap; som han hadde startet på begynnelsen av 1980-tallet. I 2007 ble han administrerende direktør for Betong-Saging AS og i 2015 besluttet han å opprette Wirecut Nordic som et datterselskap med fokus på wire saging. Roy har mange års erfaring innen feltet, og har gjennomført en rekke spesielle prosjekter gjennom sin karriere.