Om oss fortsettelse

Wirecut Nordic er et datterselskap av Betong-Saging AS, og ble opprettet for å sette større fokus på wire saging. Over tid har vi fått omfattende kunnskap og erfaring i trådsaging og demontering. Vi har mange dyktige medarbeidere med lang erfaring i disse forretningsområdene.

Selskapet arbeider aktivt med å utvikle og tilpasse metåder og teknologi for å imøtekomme kundenes behov og krav. I samarbeid med andre selksaper jobber vi hele tiden for å løse utfordringer så effektivt og sikkert som mulig. Vi arbeider aktivt for å tilby løsninger innenfor områdene offshore, kjernekraft, tung- og entreprenørindustri. Vi samarbeider tett med store entreprenører på flere områder for å kunne gi våre kunder komplette løsninger; samtidig arbeider vi stadig med å utvikle vårt eget utstyr i samarbeid med våre utstyrsleverandører.

Wirecut Nordic har et nært samarbeid med fabrikken som bygger det meste av vårt utstyret. Dette betyr at våre kunder vil få tilgang til den nyeste teknologien og de skarpeste ledninger for hvert prosjekt. Vi har fokus på å utvikle ledninger i ulike dimensjoner for å tilpasse flere bruksområder og utvide vårt marked. Vi tror at wiresaging er bare i begynnelsen av sitt potensiale.