Heavy Civil

Ved hjelp av diamant wiresager og robotstyrte slaghammere for strukturell riving og modifiseringsprosjekter.

Wirecut Nordic er en solid partner i riving / demontering av store strukturer som demninger, broer, etc. Med vår kompetanse og dyktige medarbeidere vil vi utføre alt innen demontering / riving av alle store konstruksjoner. Alt fra betong til stål, det er ingen materialer som setter begrensinger for det som skal rives.

De ulike materialene som tidligere er beskrevet, krever bare annen tilnærming. Dette er noe vi vil være i stand til å bistå med under planleggingen av riving- og rehabiliteringsprosjekter. Våre medarbeidere har bred erfaring innen planlegging og utføring av slikt arbeid.

Wirecut Nordic har vært involvert i flere store bruprosjekter, alt fra å løfte hele brodeler, for så å dele den i mindre transportable stykker på en gang. Utenfor Gardemoen flyplass har vi bistått i prosjektet med å utvide en bru ved å fjerne større deler av den gamle brua for så å feste til den nye.

IMG_3100

IMG_3074

IMG_0796

Comments are closed.