Wiresaging

Wiresaging er en gammel metode, som har vært benyttet i stenbrudd i lang tid. Der har det vært benyttet til å sage ut blokker, for brytning til mindre blokker eller saging av ferdig produkt. Utstyret har blitt komprimert og gjort mer mobilt, for å kunne benytte dette utenfor steinbrudd industrien.

Det er en effektiv og praktisk metode for å skjære fjell, stål og betong. Man kan enkelt tilpasse maskinen til den enkelte jobben.  Man kan utføre sagingen enten ved tradisjonell saging, ved å legge vaieren rundt det som skal sages. Eller med blind cut, hvor man borer hull for å senke vaieren ned. Vaieren som benyttes ved sagingen er en stål vaier, med diamant perler som er støpt fast med gummi. Det er selve diamantblandingen som utfører selve sagingen.

Saging med vaier er helt fritt for vibrasjoner, samt at det er lite støy. Utstyret er elektrisk, slik at det kan benyttes innendørs og uten miljø påvirkninger. Dette medfører at man kan utføre krevende oppdrag, uten å påvirke nærstående omstendigheter.

Ved å kombinere wiresaging og drill & splitt får man en meget effektiv metode å fjerne fjell. Metoden kan benyttes i tunneler, ute i åpent terreng men også inne i konstruksjoner.

Vi har spesialisert oss på å fjerne fjell, ved å kombinere wiresaging og drill & splitt. Våre ansatte er svært dyktige, og løser de mest krevende oppdrag. De har utført mange spesielle oppdrag, over hele Skandinavia men også lenger unna.

Wiresaging benyttes til en rekke oppgaver:

  • Rivning / fri legging av konstruksjoner eller bygninger.
  • Fjerning av fjell.
  • Demolering av stål konstruksjoner.
  • Under vanns saging av stål, fjell eller betong.
  • Saging av sliss, for vibrasjons demping eller drenering av vann.
  • Saging av tykke konstruksjoner
  • Utsparing av store sirkulære hull
  • Rivning i eksplosive soner.

Har du spørsmål angående wiresaging ta kontakt. 

Comments are closed.